AR-GE departmanımız, sektörün ihtiyaçlarına göre mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve yeni ürünlerin geliştirilmesi temeline dayalı olarak çalışmaktadır. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, sektörün ihtiyaç duyduğu yenilikleri hızlı bir biçimde müşterilerinin hizmetine sunabilen bir yapıya sahiptir. Kendi sektöründe en modern ve donanımlı laboratuvarlardan biri olan Çinikop laboratuvarları, kendi ürünlerimizin kontrolünün yanı sıra, bölge firmalarının da laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çinikop laboratuvarları Kimyasal ve Fiziksel analiz bölümleri olmak üzere iki birime ayrılır.

Laboratuvar Hizmetleri

-Kimyasal Analiz (XRF)

-Tane Boyu Dağılımı(Lazerli)

-Döküm Kabiliyeti ve Pişme Testleri

-Isıl Şok (Harkort) Testi

-Plastisite ve Yoğrulma Suyu Testi

-Reçete Hazırlama

-Ergitme

-Elek Analizi

-Renk Tayini

-Su Emme Testi

-Kaba Kırma/İnce Kırma

-Yoğunluk, Viskozite, Tiksotropi Tayini

-Özgül Ağırlık Ölçümü

-Karbonat Kalitatif Analizi

-Pişme Testi (Disk Basılarak)

-Rutubet Tayini

-Parlaklık Ölçümü

-Film Yoğunluğu Ölçümü